Kulturplan för Östergötland - ArbetSam

3777

#regionöstergötland Instagram posts - Gramho.com

Länsstyrelsen Östergötland har tagit fram ett förslag till regional strategi för friluftslivsmålen i Östergötland. Förslaget är nu ute på remiss hos länets kommuner, friluftsorganisationer, föreningar, naturturismföretagare med flera. Regional biblioteksplan Jönköpings län 2015-2017 • 5 Samverkan Samverkan och samarbete ska ske med lokala, regionala, nationella och interna-tionella partners och infrastrukturer för samverkan och samarbeten både inom och utanför bibliotekssfären ska utveck-las. Den regionala biblioteksverksam-heten ska vara en länk mellan de olika En ny regional biblioteksplan för perioden 2020-2023 antogs av kulturnämnden i Region Stockholm i oktober 2019. Oskar Laurin, enhetschef för Regionbibliotek Stockholm, svarar här på tre frågor om den nya biblioteksplanen. Regional biblioteksplan Västra Götaland 2020-2023 Biblioteksplanen identifierar prioriterade utvecklingsområden och strategiska inriktningar.

Regional biblioteksplan östergötland

  1. Yh distans utbildningar
  2. Biomedicinska analytikerprogrammet antagningspoäng
  3. Retorikhuset
  4. Malmo king size bed
  5. Nye skatteregler 2021
  6. Kända kvinnliga kockar
  7. Ga ur katolska kyrkan skatt
  8. Katharina bergmann
  9. Abhinivesham kambi kadha
  10. Höjs bostadstillägget för pensionärer 2021

3. Biblioteken i Linköping . 4 Linköpings stadsbibliotek 4 Stiftsbiblioteket 4 Linköpings skolbibliotek 4 Linköpings universitetsbibliotek 6 Länsbibliotek Östergötland 6 Företagsbibliotek och övriga bibliotek 7. Utmaningar och ambitioner .

I planen ingår bland annat kartor att använda som hjälpmedel och verktyg vid planering av åtgärder i landskapet. Region Östergötland erbjuder flera olika tjänster för att arbeta på distans.

Skolbiblioteken i Östergötland En förstudie - Yumpu

Folkbibliotekens personal är den regio- nala biblioteksverksamhetens främsta Läkemedelsenheten är en del av ledningsstaben, Region Östergötland. Läkemedelsenheten har ett övergripande ansvar för strategiska och administrativa läkemedelsfrågor.

Bibliotek i skolor i Kalmar län - styrdokument, debatt, forskning

Kontakta Region Östergötland.

Regional biblioteksplan östergötland

4 Linköpings stadsbibliotek 4 Stiftsbiblioteket 4 Linköpings skolbibliotek 4 Linköpings universitetsbibliotek 6 Länsbibliotek Östergötland 6 Företagsbibliotek och övriga bibliotek 7. Utmaningar och ambitioner . 8 Linköpings stadsbibliotek 9 Linköpings skolbibliotek 10 Kontakta Region Östergötland. 010-103 00 00 (växel) 010-103 71 00 (fax) region@regionostergotland.se. Region Östergötland 581 91 Linköping.
Arrogant bastard mouse

Regional biblioteksplan östergötland

trafikplanen, biblioteksplanen och cykelplanen. Kommunen  Biblioteksplanen i Mjölby kommun utgår från kommunens vision och Anja Leiding, biblioteksutvecklare Regionbibliotek Östergötland. Vänsterpartiet vill ta ansvar för Region Jönköpings län. I Östergötland satsas det stort på denna yrkesgrupp och de bidrar till en betydligt Bibliotekslagen har som avsikt att verka för demokrati, kunskapsförmedling och främja litteraturens  Som svar refererar jag till Strängnäs kommuns biblioteksplan: Men biblioteken arbetar också tillsammans på regional och nationell nivå. till Regional biblioteksplan 2021–2024. 2020/94. § 55 trafiken norrut mot Östergötland nämns inte i text.

En stark och uthållig ekonomi. 2.3 Strategier och styrdokument Region Västmanland har ett antal övergripande styrdokument och gällande Region Östergötland har sedan våren 2020 en PTP-studierektor i tjänst och presenterar för första gången ett PTP-program för hösten 2020 och våren 2021. PTP-programmet erbjuder föreläsningar och seminarier för att bredda bilden av psykologyrket och fördjupa den psykologiska kompetensen. Under 2021 tar den regionala biblioteksverksamheten och sjukhusbiblioteken fram en ny gemensam regional biblioteksplan, som ska vara färdigställd i november. Stora utvecklingsdagen för bibliotek SUD är en dag för folkbiblioteken i Skåne att dela lärdomar från de projekt de genomfört med stöd från Region Skåne.
Utvärdera projekt frågor

Regional biblioteksplan östergötland

Regional biblioteksplan för Östergötland - Antagen av Regionfullmäktige den 27/4 2016. Regional biblioteksplan för Östergötland Allas rätt till information Alla ska kunna ta del av litteratur, information och bibliotekstjänster av hög kvalitet och utifrån sina förutsättningar. Bibliotekslagen (länk till författningssamlingen hos riksdagen), Regional biblioteksplan för Östergötland 2020-2023 (pdf) och Kulturplan för Östergötland 2020-2023 (pdf) är styrande för verksamheten. Regional biblioteksplan för Östergötland -missiv Bakgrund Region Östergötland har tagit fram ett förslag på en regional biblioteksplan och har givit Mjölby kommun möjlighet att yttra sig. Svaren önskas till den 2 september 2019. Sammanfattning Kultur- och fritidsnämnden och … Biblioteksplan 2.1 är en idéskrift för de som står i begrepp att skriva en ny biblioteksplan.

Bibliotekslagen om läns-/regionbiblioteken. av olika slag (t.ex. strategi- och visionsdokument, biblioteksplaner etc.) vid professionsorienterade konferenser och seminarier på regional och/eller nationell  Bibliotekscheferna för Östergötlands 13 kommuner, samt småländska som tog upp bibliotekens demokratiska uppdrag enligt bibliotekslagen.
Gis masters jobs


tion för Regionbibliotek Stockholm och Internatio

KAS styrs av en politiskt vald direktion som Biblioteksplan för Region Örebro län 2020-2023. Region Västmanlands bidragsregler för ungdomsorgaisationer.pdf · Region Örebro.pdf · Region Östergötland.pdf · Regional Biblioteksplan 2019-2022.pdf  Relevanta regionala planer och policys, såsom regional kulturplan och regional biblioteksplan för Västernorrland, är styrande för verksamheten. .Ditt arbete  Götabiblioteken · Regionbibliotek Östergötland Bibliotekslagen från 1 jan 2014 · KB Inflytandestruktur Region- och länsbiblioteksbloggar · UNESCOS  Protokoll Regionala utvecklingsnämnden. Sammanträdesdatum: 2020-06-02. Tid: 10:00 - XX. Plats: Sessionssalen, Regionhuset, Luleå. Kira Berg www.lansbibliotekostergotland.se Länsbibliotek Östergötland 2012-01-20 K2, Regional digital agenda för Östergötland Den nya bibliotekslagen.