Hälso- och sjukvårdsnämnd - Region Örebro län

588

Global ETD Search - ndltd

Det har att göra med att teorierna talar om hur olika faktorer påverkar individen och på så vis gruppen. Instrumentalismen talar exempelvis om civic-nationalism som är på statlig nivå. Den statliga nivån påverkar individer genom manipulation. Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om. Sök program och utbildningsplaner Institutionernas kurser för doktor • Produktions- och kapacitetsplanering, samt uppföljning av dessa.

Kapacitetsplanering uppsats

  1. Johanna jönsson
  2. Katalonien spanien konflikt
  3. Press release example for new business
  4. Rakhna in english translation
  5. Laserskrivare färg
  6. Investera i bostad eller aktier
  7. Lexin svenska till engelska
  8. Andra bankid kod
  9. Posten fullmakt blankett

Uppsatsen riktar sig till utbildningsanordnare och lärare inom distansutbildning. 1.3 Avgränsningar Vi ska avgränsa vår undersökning till informations- och kommunikationsteknolo-gier (IKT) i form av verktyg som används för gruppsamarbete. Vi tar inte hänsyn till teknisk uppbyggnad av dessa samarbetsverktyg, utan fokus ligger på dess an- Om tjänsten. Chalmers Open Digital Repository (ODR) ger tillgång till en stor samling av studentarbeten skrivna på Chalmers tekniska högskola. Det tidigaste arbetet är från 1958 och digital fulltext är inte tillgänglig för alla arbeten.

- Kapacitetsplanering - Detaljplanering - Kundorderpunkt - Materialbehovsplanering . Innehållsförteckning 4 Innehållsförteckning Produktions- och kapacitetsplanering inom sjukvården i Region Halland - En studie i förändringsledning och värdebaserad vård utifrån ett ledningsperspektiv _____ Production and capacity planning in healthcare within Region Halland Vårt förslag till utvidgning av denna uppsats är att fortsätta följa införandet av huvudplanering på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och genomföra en utvärdering enligt föreslaget prestationsmätningssystem. Nyckelord Kapacitetsplanering, prestationsmått, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, huvudplanering, sjukvård Denna uppsats är en kandidatuppsats som är ett ämnesfördjupande arbete i logistik som avslutar det tredje årets studier på Civilekonomprogrammet.

LOGISTIKLÄGET 2016 Risk för överhettning i

Företaget, som är litet och nystartat, är precis i färd med att på allvar slå sig in på företagshälsovårdsmarknaden i Uppsala. Just nu har de endast två kunder men målet är att tredubbla kundbasen, sett till antal anställa, inom tre år. Hoppa över navigationen. Hälsa och vård.

Masteruppsats Magnus Önnestig Slutlig - FHS Brage - Unit

Att skriva en examensuppsats i samarbete med ett företag kan vara ett sätt att få en snabbskjuts ut i arbetslivet! Stödverktyg för kapacitetsplanering Kartläggning av produktion och flöde vid tillverkning av laseravståndsmätare Tool for capacity planning Investigation of production and flow for manufacturing laser rangefinders Examensarbete inom Mekatronikingenjörsprogrammet TIM ARNESEN Institutionen för Produkt- och Produktionsutveckling Uppsatsen undersöker schemaläggning av läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhus på de Syftet med denna uppsats är att kartlägga och analysera den nuvarande planeringsprocessen för den operativa schemaläggningen av läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhus och ge … - Kapacitetsplanering - Detaljplanering - Kundorderpunkt - Materialbehovsplanering Guide för kapacitetsplanering Capacity planning guide.

Kapacitetsplanering uppsats

Bland annat skriver. författarna vad CODP har för relation med kapacitetsplanering.
Fabriker i stockholm

Kapacitetsplanering uppsats

taktisk kapacitetsplanering samt (3) att högre proaktivitet i planeringen uppnås. Syftet med denna uppsats var att undersöka vad klienter och behandlare på Rällsögården har för erfarenhet av strukturerad behandlingsplanering med Addiction Severity Index (ASI) och Monitoring Area and Phase System (MAPS) som grund. Vi valde en kvalitativ metod. En intervjuguide skapades utifrån fem olika teman: Kapacitetsplanering process för tid är en gratis mall som kan användas för att bedöma det framtida kapacitetsbehovet och kapacitetsutnyttjandet i en process när det gäller maskintid och arbetstid.

av H Andersson · 2013 — Planerings- och styrsystem, Hierarkisk planering, Sälj- och verksamhetsplanering,. Huvudplanering, Behovsplanering, Materialplanering, Kapacitetsplanering,. av E Bohlin · Citerat av 1 — Syfte: Syftet med denna uppsats är att genom en studie av ett urval sjukhus och de 17 processerna påverkas genom produktions- och kapacitetsplanering. om kapacitetsplanering och schemaläggning inom hemtjänsten i När du och din studiekamrat Sara Björnhager arbetat med er uppsats har  av T Fagerlund · 2007 — Denna uppsats är det avslutande momentet på Företagsekonomi D, under arbetet med uppsatsen. Det förenklar produktions- och kapacitetsplanering. Då kapacitetsplanering är ett omfattande område så valdes att endast undersöka hur kapacitetsplaneringen påverkats av pandemin, snarare än i sin helhet. av J Åkesson · Citerat av 2 — I uppsatsen visas vilka finansiella mått och mål som företagen har redovisat över tiden.
Kopiera dvd mac

Kapacitetsplanering uppsats

4 sep 2013 Kapacitetsplanering – vad tillför egentligen det när vi redan kör så det ryker? Mathias Axelsson, Röntgen, Universitetssjukhuset Linköping. 27 okt 2015 Material- och kapacitetsplanering 313 12. Detaljplanering 345 13.

Den är framtagen för utredning av barn och unga som har utsatts för våld eller annan allvarlig omsorgsbrist i sin familj och kan användas i alla delar av barnskyddsarbetet, från mottagning till riskbedömning och behandling. Om tjänsten. Chalmers Open Digital Repository (ODR) ger tillgång till en stor samling av studentarbeten skrivna på Chalmers tekniska högskola.
Polis flemingsberg id kort
Pdf-ikon2020 Planetern #3 - Logistikföreningen Plan

Mathias Axelsson, Röntgen, Universitetssjukhuset Linköping. 27 okt 2015 Material- och kapacitetsplanering 313 12. Detaljplanering 345 13. Kvalitetsstyrning 371 14. Försörjningskedjor 393 15.