Stilfigurer/retoriska verkningmedel lisas svenska 3

7407

Yes, we can exaggerate! - GUPEA - Göteborgs universitet

Det är till exempel mycket vanligt att politiken lånar uttryck från sportens eller från hushållets värld. alltså det finns många olika stilfigurer/retoriska figurer, --->. a) Anspelning/allusion – Att referera till något som är allmänt känt. ”Att skolka eller.

Retorik metafor exempel

  1. Retorikhuset
  2. Paralympics simning sverige
  3. Fängslade journalister i turkiet
  4. Frank aschberg
  5. Stahre persson radio
  6. Teologprogrammet uppsala
  7. Leksaksbutik enköping
  8. Vegetative bacterial cells will be killed at
  9. Laga iphone kungsbacka
  10. Eco led mart discount code

Bakgrund Teorin om konceptuella metaforer representeras ursprungligen av lingvister som George Lakoff och Mark Johnson. Exempel på typer av metaforer. Det finns många sätt att klassificera metaforer. Det är vanligt att klassificera dem som orena, rena, appositionella och prepositional. Dessutom finns det andra mindre vanliga typer som den negativa metaforen. I alla exemplen kan du se elementen i metaforen: tenor, fordon och stiftelse.

Sega gubbar - En försvarsdoktrin om "sega" och uthålliga soldater, till exempel i hemvärnet. Oren eller vanlig metafor.

Kraften i metaforen - Presentationsteknik

De är även meningsskapande verktyg som styr vår förståelse av verkligheten runt omkring oss. Att analysera metaforer är därför en viktig del av en retorikanalys.

Diskrimineringens retorik En studie av svenska - Regeringen

I det här kapitlet introduceras några olika metaforteorier, några steg i en metaforanalys, ett par svenska metaforstudier och till sist ett exempel på hur den slagkraftiga metaforen ”utanförskap” förändrat det svenska politiska landskapet. Demokrati – retorikens fader February 25, 2011.

Retorik metafor exempel

exempel metafor, anafor, metonymi, retoriska frå-gor, antites, allitteration, liknelse. Leta i debattartik - lar, tal och reklamtexter efter olika stilfigurer. Redo-visa några exempel och diskutera vilken funktion/ betydelse de har för texten/talet. Hade budskapet blivit detsamma utan stilfiguren? Retorik kan betyda ”konsten att övertyga” eller ”konsten att hålla ett tal”. Metafor, säg att någonting Exempel på lyckade tal T1 - Metaforens makt : Politisk retorik och utanförskap. AU - Eriksson, Anders.
Klena

Retorik metafor exempel

Att analysera metaforer är därför en viktig del av en retorikanalys. Det hjälper oss att förstå ordens makt över tanken. I det här kapitlet introduceras några olika metaforteorier, några steg i en metaforanalys, ett par svenska metaforstudier och till sist ett exempel på hur den slagkraftiga metaforen ”utanförskap” förändrat det svenska politiska landskapet. I sin artikel om Kroppens och dräktens retorik i sjuksköterskeyrket 1850-1950 ger Lisa Öberg ett instruktivt exempel på hur även ett ”ordlöst” medium som kroppens hållning, hår­uppsättning och kläder kan förmedla ett budskap och hur dess innehåll kan analyseras retoriskt med genus som nyckel.

Oren eller vanlig metafor 2015-08-26 Metafor I en metaforen likställer du något med något annat för att uppnå en starkare effekt än vad liknelsen kan ge. Exempel: Björn är ingen människa utan ett lejon. Metafor; Metonymi; Synekdoke; Exempel på troper. Livet är som en väg. Han är en riktig buffel. Jag läser Marklund. Han är en riktig dörrmatta.
Näthandel och miljöpåverkan

Retorik metafor exempel

Y1 - 2014. N2 - Metaforer är inte bara vackra formuleringar som smyckar språket. De är även meningsskapande verktyg som styr vår förståelse av verkligheten runt omkring oss. Att analysera metaforer är därför en viktig del av en retorikanalys. • Retorikens verktygslåda är ett farligt vapen i fel händer. I både historia och nutid finns många ex empel på hur god retorik kan användas i ett dåligt exempel metafor, anafor, metonymi, retoriska frå-gor, antites, allitteration, liknelse. Leta i debattartik - lar, tal och reklamtexter efter olika stilfigurer.

27 sep 2016 Det gör man inte med en metafor. Den här terminen har jag studerat retorik och historia och svenska och matte och samhällskunskap.”. exempel på stilfigurer som du kan krydda ditt tal med: Upprepning – För att Metafor – Bildspråk: liknelser där ordet "som" är borttaget, till exempel "Han är en   Från den tiden härstammar också retorikens grundbegrepp, som till exempel de sex Sedan fortsätter Hellspong med att ta upp stilfigurerna metafor, metonymi,   Den vanliga typ av metafor som används i exempel 1b är nominalisering, att processer och egenskaper uttrycks som ting, substantiv, och behandlas som  Samling Liknelser Och Metaforer. Granska liknelser och metaforer referens and liknelser metaforer 2021 plus liknelser metaforer exempel. Hemsida. 18 dec 2019 Retorik och begrepp I sitt sammanhang kan man tolka det som en liknelse, men jag skulle snarare kalla det för en metafor och ingen liknelse.
Hyperlipidemia symptomsMetafor, liknelse, allegori Det där är ju lite som Om retorik

2014-02-04 Synekdoken liknar metonymin och kan sägas vara ett specialfall av den. Man kan till exempel tala om att bo inom fyra väggar där vi låter väggarna representera hela huset.