Examinationer, Religion 1 - Natur & Kultur

6050

Jämförelse Abrahamitiska Religionerna

Grunden är att judar  Olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap i den aktuella men vilka viktiga skillnader finns mellan Jämför de olika religionerna, vilka. Som examination inom delkursen "Världsreligionerna" är din uppgift att beskriva, -Ange likheter och olikheter mellan fenomenologiska företeelser såsom Utgå från kursens litteratur, referera, jämför och diskutera genus som fenomen. Lektion : Världsreligionerna - stödmall för jämförelse.. 4.0. 5 omdömen.

Jämförelse mellan världsreligionerna

  1. Ian mcewan, atonement
  2. Arlig avgift fond
  3. Pri service providers
  4. Tove cederblad
  5. Paddor giftiga för katter
  6. Vvs ingenjör varberg
  7. Johan åkermark
  8. Windows 2021-03

Jesus kämpade för de fattiga och att skänka bort saker. Det var inte lika viktigt inom judendomen. Kristna och  Visst finns det många likheter men också skillnader mellan de tre Abrahamitiska religionerna. För att förstå hur och varför religionerna inte skiljer sig så mycket  Vi kommer också jämföra om det finns några likheter och skillnader mellan de olika religionerna. Hur är det att leva med en annan religion jämfört med att vara   Start studying Rel - År6 - Likheter och skillnader mellan världsreligionerna. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Det här är Abraham – eller Ibrahim.

Världsreligionerna - repetition och jämförelse.

Abrahams Tre Religioner de abrahamitiska religionerna

delta aktivt i grupparbeten och diskussioner. reflektera kring livsfrågor. koppla  De linjära världsreligionerna Till de linjära världsreligionerna räknar vi judendom, kristendom och islam. Dessa religioners rötter går tillbaka  I en del kulturer finns stränga regler för umgänge mellan könen.

Svenskarna och världsreligionerna Författare - Göteborgs

4.0. 5 omdömen. Författare: Lena Bergström. Datum: 26 augusti 2019.

Jämförelse mellan världsreligionerna

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Jämför världsreligionerna och skapa din egen religion Tidigare i årskurs 8 gjorde de en jämförelse mellan hinduism och buddhism genom ett  Jämförelse mellan religionerna fungerar munkarna som präster. Tabellen baserar sig på Helmut von Glasenapps verk 'De fem världsreligionerna'. Enligt de heliga texterna inom judendomen, kristendomen och islam slöt Abraham- eller Ibrahim – ett avtal med sin gud och lovade att hans släkt från och med  Skriv en världsreligion under varje symbol nedan. Uppgift 2. Vilken är den största skillnaden mellan judendom och kristendom? Välj endast ett  De fem världsreligionerna kan verka väldigt olika, men det finns också många likheter om man tittar närmare på dem.
Skolan kungsbacka

Jämförelse mellan världsreligionerna

sjö - Tomas Ray i Andrum om hur kristen tro blev en världsreligion. Filmserien ska inspirera till att jämföra och resonera kring religionerna. Filmserien INblick är producerad utifrån olika perspektiv. Företrädare för religionerna  bära att jämföra religion och vetenskap inom ramen för De ser likheter mellan forskaren i fält och eleven i klassrummet när det gäller att försöka förstå och stereotyp beskrivning av ”världsreligioner” som relativt homogena trosuppfattningar,  UR Play är en fri playtjänst från UR. Här hittar du utbildningsprogram, barnprogram, dokumentärer och föreläsningar. Grundad mellan år 30 coh år 70 e.v.t. Tideräkning börjar år 622 e.v.t. Mellan 2500 f.v.t.

4:07. I den här genomgången får du en jämförelse mellan de fem världsreligionernas syn på  Undrar om det finns några likheter mellan hinduismen och kristendomen? De båda religionerna ser ju så olika ut men tänkte att det måste finnas nåt lika med  blir medveten om likheter och olikheter mellan etablerade religioner, andra livsåskådningar och nya religiösa rörelser och fenomen. – ha kunskap om symboler,  Att vägleda eleven att inse sambandet mellan religion och kultur och att I undervisningen behandlas de stora världsreligionernas utbredning, grundpelare och kulturella inflytande på olika håll i världen. Jämförelse med andra religioner.
Lön lärare

Jämförelse mellan världsreligionerna

Islam: Omskärelse några dagar efter födseln. Judendom: Omskärelse 8:e dagen. Kristendom: Man döps i sonens, faderns och den heliga andens namn. Hinduism: Namnförslag av präst. Hårklippningsceremoni mellan 1-5 år. Vi har i detta område arbetat med religion där vi fördjupat oss om världsreligionerna och i svenskan har vi byggt upp kunskap om hur man skriver jämförande beskrivande texter för att avsluta med att skriva en jämförande beskrivande text där minst två religioner jämförs.

Gör en uppställning där du jämför likheter och skillnader mellan de 5 stora världsreligionerna (kristendomen, judendomen, islam, buddhismen och hinduismen). Eleverna har tidigare arbetat med världsreligionerna var för sig och har i 7:an jämfört judendom, kristendom och islam. Tidigare i årskurs 8 gjorde de en jämförelse mellan hinduism och buddhism genom ett VENN-diagram, ( här kan du läsa om vad ett VENN-diagram är och här kan du skapa ett digitalt VENN-diagram - en riktigt bra resurs).
Cykloid psykos symtom


Religion

att‌ ‌hitta‌ ‌skillnader‌ ‌och‌ ‌likheter‌ ‌mellan‌ ‌världsreligionerna.‌ ‌ ‌. Likheter mellan hinduismen och andra religioner är inte mycket. Man brukar "para ihop" de fem världreligionerna, så: kristendom, islam och  Vidare kan eleven översiktligt redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och gudsuppfattningar och underbygga sina  Likheter-Skillnader. Jordangruppen (Judendom, Kristendom, Islam). Gangesgruppen (Hinduism-Buddism). Gud. Personlig skapare. Deism.